12 KROKÓW

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec depresji, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam pogodę ducha.

3. Podjęliśmy decyzję , aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny swojego życia.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad
charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do
popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do umocnienia świadomego kontaktu z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w wyniku realizacji tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym osobom w depresji i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
Program "12 Kroków" jest prostym, ale i trudnym programem na całe życie.

To bardzo prosty program, dla bardzo skomplikowanych ludzi.
Rób tylko jeden krok na raz
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych