Borykasz się z uczuciem smutku, beznadziejności, bezwartościowości? Jesteś zrozpaczony, CIERPISZ...
Nie jesteś sam!
Przyjdź na mityng Wspólnoty Anonimowych Depresantów.
CZYM JEST AD
Anonimowi Depresanci są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzwoleniu z depresji. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć rezygnacji z zamartwiania się. Nie ma w AD żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AD nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani niezwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trzeźwe myślenie
i pomaganie innym depresantom w jego osiągnięciu.

Działalność Wspólnoty AD opiera się na idei, że wzajemna pomoc daje ludziom siłę i ma ogromne znaczenie w procesie zdrowienia.
W tym celu tworzymy grupy samopomocy dla osób chorujących
na depresję.

Grupy takie istnieją w wielu krajach na całym świecie. Metodologia
i cel tych grup wzorowane są na ponad 70-letnich doświadczeniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Członkowie Wspólnoty dowiadują się, że sami mogą wybrać, czy żyć dalej z depresją,
czy wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za siebie samych i wyjść
z więzienia depresji.

Na mityngach AD nie ingerujemy w czyjeś życie osobiste.
Nie udzielamy rad. Dzielimy się natomiast swoimi przeżyciami i tym, jak Program 12 Kroków uwalnia nas od depresji.
CZEGO NIE ROBI AD
Nie prowadzi spisów członków ani „historii choroby”, nie tropi i nie usiłuje kontrolować swoich członków. Nie łączy się z instytucjami, ani organizacjami społecznymi, nie bierze udziału w praktykach religijnych. Nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje, ani nie stawia diagnoz medycznych, ani psychiatrycznych, nie prowadzi i nie zastępuje terapii. Nie zapewnia mieszkania, wyżywienia, ubrania i pracy, pieniędzy czy innych dóbr.
Nie daje jakichkolwiek listów polecających do szpitali, oddziałów terapeutycznych, prawników, sądów, organizacji społecznych, pracodawców itp.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych