DEPRESJA, CZY CHANDRA?

Depresja jest stanem charakteryzującym się przede wszystkim  pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności, a także  zainteresowań.

Aby rozpoznać depresję, wymienione wyżej cechy muszą osiągnąć natężenie istotne klinicznie, gdyż nie każda depresja jest chorobą psychiczną.

Niżej wymienione cechy są najistotniejsze w rozpoznaniu, co nie znaczy, że jedyne. Cechy najczęściej zauważane i wymieniane przez chorych:


  • nastrój smutku, żalu, obojętności – poczucie zmęczenia, utraty energii (nic mi się nie chce, nie mogę ukończyć zaczętej czynności)
  • izolowanie się od otoczenia, porzucenie zwykłych kontaktów
  • brak zainteresowania tym, co zawsze pociągało, a także ważnymi obowiązkami
  • drażliwość, wpadanie w gniew, płaczliwość, frustracja – ciągłe niezadowolenie
  • objawy z ciała: bóle głowy, wzrost lub brak apetytu i wzrost lub spadek wagi, spadek libido
  • zaburzenia snu
  • w sferze myślenia: poczucie winy – przypominanie sobie dawnych błędów, złych wyborów życiowych, poczucie małej wartości, bezwartościowości własnego życia, brak nadziei, myśli samobójcze
  • pogorszenie funkcji poznawczych – niezdolność do skupienia uwagi, wytrwania przy czynnościach wymagających wysiłku intelektualnego.

Zgromadzenie nawet kilku tych cech w odpowiednim nasileniu wystarcza do rozpoznania depresji.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych