OBIETNICE

Opisane poniżej pozytywnezmiany pojawią się, gdy zaczniesz pracować z Programem 12 Kroków.

1. Jeśli ten etap rozwoju przychodzi nam z wielkim trudem, to już w połowie drogi zadziwią nas osiągnięte rezultaty.

2. Poznamy nową wolność i nowe szczęście.

3. Nie będziemy żałować przeszłości ani zatrzaskiwać za nią drzwi.

4. Pojmiemy sens słów „pogoda ducha” i zaznamy spokoju.

5. Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzeżemy, że z naszego doświadczenia mogą korzystać inni.

6. Zniknie poczucie bezużyteczności i pokusa użalania się nad sobą.

7. Bardziej niż sobą zainteresujemy się bliźnimi.

8. Zniknie egoizm.

9. Zmieni się cały nasz stosunek do życia.

10. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną.

11. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązywać.

12. Nagle zaczniemy pojmować, że Bóg czyni dla nas to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić.

Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się czasem szybko, czasem wolniej, ale zawsze materializują się, jeśli nad nimi pracujemy.
POKORA - to wąska ścieżynka między górami PYCHY, a bagnem
POCZUCIA WINY.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych